[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Utdrag ur Umeåglimten nr 1, flygblad från Umeå Östra Centeravdelning, februari 2004:

Utveckla Nydalaområdet

”Centerpartiet fick igenom sin motion 'skötselplan för Nydalaområdet'. Parkchefen har tagit sig an området och nu finns planer för vad som skall hända med friluftsområdet. Vi vill värna och bevara de vackra hus som finns kvar. Det kulturhistoriska värdet och det mervärde som husen ger till området är viktigt. De skulle t.ex. kunna vara en tillgång för våra ideella föreningar att ha aktiviteter i. I samband med den nya skötselplanen runt Nydalasjön vill Centerpartiet också öka själva sjöns attraktionskraft som centralt beläget sportfiskeparadis. Idag planteras det ut laxfiskar i sjön; vi vill plantera ut fler och större.”

Umeå Östra Centeravdelning omfattar förutom Tomtebo även Ålidhem och Carlshem m.m. Ordförande är Sven-Erik Holmqvist, telefon 19 38 10. Även fullmäktigeledamot Nils Häggström, telefon 19 17 17, välkomnar synpunkter från allmänheten.


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]