[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


NÄTVERKET FÖR NYDALAS NYTTJARE

Skicka mejl till Nätverket för Nydalas nyttjare

Vill du vara med i nätverket?

Har du synpunkter?

 

Skicka ett mejl

eller ring:

Mats Hellgren

090-13 40 89

Gudrun Norstedt

090-13 94 98

☼☼☼

Har du...

bilder eller annat material som passar på sajten?

Skicka ett mejl!

☼☼☼

Denna sajt...

har lagts upp och underhålls av Gudrun Norstedt. Bilderna har tagits av Janne Vaattovaara och Gudrun N.

☼☼☼

Mejlstenen...

har lånats ut av Jatibonicu-stammen

 

Nätverket för Nydalas nyttjare består av människor som värnar om den gamla sommarstugemiljön vid Nydalasjön utan att själva vara stugägare. Nätverket bildades sommaren 2002 av några flitiga Nydalabesökare som reagerade mot att stuga efter stuga revs trots att de flesta verkade vilja bevara dem.

När vi började undersöka saken upptäckte vi till vår förvåning att rivningarna motiverades med att det rörliga friluftslivet skulle få bättre tillgång till sjön. Det rörliga friluftslivet – det var ju vi! Alla vi som kommer till Nydala för att röra på kroppen och vila själen och som känner oss hemma här. Vi tycker inte att stugorna står i vägen. Tvärtom är den pittoreska stugmiljön en mycket viktig orsak till att vi trivs vid Nydalasjön. De flesta vi känner tycker likadant.

Vi tycker att det redan rivits mer än nog. Många håller med oss: mer än 5 800 personer skrev på den namninsamling som avslutades med en uppvaktning den 3 juni 2004. Detta ledde till att kommunens borgerliga partier skrev en motion med våra krav, och den röstades igenom i fullmäktige den 19 december 2005.

Stugor nr 118 och 119, söder om Kärleksviken, fotograferade på nyårsdagen 2004.

Stugorna som kulturmiljö

Den gamla stugmiljön vid Nydalasjön är en värdefull kulturmiljö, ett levande minnesmärke över den tid då umeborna började få semester och möjlighet att bygga egna sommarhus. Många stugor är obetydligt påverkade av ombyggnad och modernisering. Västerbottens museum har avstyrkt rivning i flera fall, men detta har kommunen inte tagit någon hänsyn till. Ett av kraven i vår namninsamling, och som nu kommunfullmäktige sagt ja till, är att en kulturhistorisk inventering måste göras av hela Nydalaområdet. Den ska sedan användas som ett viktigt beslutsunderlag för den fortsatta planeringen.

Stugorna och friluftslivet

Stugorna har inte bara ett kulturhistoriskt värde utan tillför också kvaliteter till friluftslivet i form av blomsterprakt, snickarglädje, ansade tomter och välhållna bryggor. Området blir trivsamt utan att det kostar kommunen en krona. Stugfolkets närvaro torde också ha en dämpande effekt på busar och vandaler.

Vad är Nätverket för Nydalas nyttjare?

Nätverket för Nydalas nyttjare är ingen förening, utan en löst sammansatt grupp av enskilda personer som agerar tillsammans. Vi är inte själva stugägare, även om några av oss har haft turen att få uppleva en stugsommar vid Nydalasjön. Vi är helt enkelt nyttjare av Nydalaområdet: vi är det rörliga friluftsliv som kommunen säger sig vara så mån om.

Genom Nätverket för Nydalas nyttjare utbyter vi information och bedriver  opinionsbildning. Vi har också ägnat oss åt omvänd vandalism – praktiskt arbete för att förhindra att rivningshotade kommunalägda stugor förfaller.

Framtiden?

Nätverket bildades som en reaktion på rivningen av stugor, men medlemmarna är också intresserade av andra aspekter på Nydalaområdet. Hela tiden lanseras nya planer på vägar, bostadsområden och exploaterande projekt som ökar störningarna och minskar tillgängligheten. Vi vill värna om Nydala som både rekreationsområde och turistmagnet. Vi vill främja en utveckling som utgår från de kvaliteter som gör Nydalaområdet så populärt redan idag.

Våra yttranden kan du ta del av på arkivsidan.

Är detta frågor som engagerar dig? Genom Nätverket för Nydalas nyttjare kan vi arbeta tillsammans. Låt oss tala om för politikerna vad Nydalas nyttjare tycker!  


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]