[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Texter från Umeå kommun och andra myndigheter (färskast först)

Fördjupad översiktsplan (antagen) 2012-10-29 (lågupplöst pdf-fil 2,8 MB)

Förslag till fördjupad översiktsplan (utställningshandling) 2012-05-08 (lågupplöst pdf-fil 4,3 MB)

Ny samrådshandling för den fördjupade översiktsplanen 2012-05-08 (pdf-fil 3,6 MB)

Samrådshandling, fördjupad översiktsplan 2010-05-24 (pdf-fil 31 MB)

Förslag till fördjupad översiktsplan 2010-01-26 (pdf-fil 9 MB)

Museets rapport om kulturvärden i Nydalaområdet 2009 (pdf-fil 44 MB)

Direktiv för fördjupad översiktsplan 2008 (pdf-fil 2,1 MB)

Umeås kommuns inventering av naturvärden, sommaren 2006 (pdf-fil 3,2 MB)

Västerbottens museums kulturhistoriska inventering av stugbebyggelsen, december 2006 (pdf-fil 3,5 MB). Översiktskarta (pdf-fil 5,3 MB). Detaljkartor (pdf-fil 2,8 MB).

Kartläggning och utvärdering av närsaltstillflöde till Nydalasjön, 2006-12-05 (pdf-fil 5,1 MB)

Tomtebo 1b, antagen detaljplan, plankarta (pdf-fil 235 kB)

Tomtebo 1b, antagen detaljplan, planbeskrivning (pdf-fil 566 kB)

Tomtebo 1b, antagen detaljplan, genomförandebeskrivning (pdf-fil 338 kB)

Tomtebo 1b, antagen detaljplan, illustration (pdf-fil 54 kB)

Nils Häggströms inlägg i kommunfullmäktiges debatt om belysning kring Nydalasjön m.m. 2005-11-28.

Motion till fullmäktige om belysning runt Nydalasjön 2005-06-16 (pdf-fil 45 kB)

Motion till fullmäktige om omprioritering av utbyggnaden av Tomtebo 2005-06-16 (pdf-fil 354 kB)

Skötselplan för Nydalasjöns strandzoner slutlig version 2005-06-15 (pdf-fil 5,4 MB)

Motion till fullmäktige om åtgärder för att utveckla Nydalaområdet, 2005-01-11

Mariestrand, förslag till detaljplan oktober 2004 (pdf-fil 784 kB)

Genomförandebeskrivning för föreslagen detaljplan för Mariestrand, oktober 2004 (pdf-fil 320 kB)

Mariestrand alternativ 1, karta i gif-format, 2004

Mariestrand alternativ 2, karta i gif-format, 2004

Tekniska nämndens principdiskussion om kvarvarande fritidshus vid Nydalasjön 2002-05-21

Västerbottens museums yttrande över ansökningar om rivningslov 2002-01-24

Tekniska nämndens beslut om att upprätta en skötselplan för Nydalaområdet 2002-01-23

Motion om skötselplan för Nydalaområdet 2001-09-10

Översiktsplan för Umeå kommun 1998-05-25, hela dokumentet (pdf-fil 7,9 MB)

Översiktsplan för Umeå kommun 1998-05-25, utdrag om Nydalasjön

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Tavlesjön [= Nydalasjön] 1979-03-20

Texter från Nätverket för Nydalas nyttjare

Insändare med anledning av att kommunen inte tar hand om Nydalastugorna. Publicerad i Västerbottens-Kuriren 2014-06-10

Yttrande om kommunens förslag till fördjupad översiktsplan 2012-07-06

Insändare med anledning av ett inlägg från Mariehems S-förening. Insändaren publicerad i Västerbottens-Kuriren 2011-03-01

Debattartikel om Vänsterpartiets nya förslag, publicerad i Västerbottens-Kuriren 2011-02-19

Insändare som svar på debattartikel av Andreas Lundgren (S), publicerad i Västerbottens-Kuriren i december 2010

Debattartikel om stugorna inför valet 2010-09-14

Yttrande om förslag till Fördjupad översiktsplan 2010-02-28

Insändare om stugorna, publicerad i Västerbottens-Kuriren 2008-11-26

Debattartikel om fördjupade översiktsplanen, publicerad i Västerbottens-Kuriren 2008-10-16

Yttrande om detaljplanen för Tomtebo 1b 2006-04-08

Insändare inför kommunfullmäktiges beslut om stopp för rivningarna 2005-12-16

Pressmeddelande om Holkens uthyrning 2005-11-29

Yttrande om förslaget till skötselplan för Nydalasjöns strandzoner 2005-05-31 (pdf-fil 637 kB)

Insändare om nya stugrivningar i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad maj 2005

Yttrande om detaljplanen för Mariestrand 2004-12-09

Insändare om Mariestrand i Västerbottens-Kuriren 2004-12-07

Debattartikel i Västerbottens-Kuriren 2004-06-10

Pressmeddelande inför uppvaktning av Umeå kommun 2004-06-03

Yttrande om Kolbäcksvägen som E4 2004-01-11

Pressmeddelande om aktion omvänd vandalism 2003-06-01

Debattartikel i Västerbottens-Kuriren 2003-03-18

Namninsamling mot rivningarna av stugor vid Nydalasjön 20022004

Övrigt material om Nydalaområdet

Karta över den för allmänheten tillgängliga strandzonen runt Nydalasjön, ritad av Daniel Forsgren i Nydala NÖ stugförening (jpg-fil, 483 kB)

Föreningen för byggnadskultur i Umeå om förslaget till fördjupad översiktsplan (2012-07-03) (pdf-fil 1,3 MB).

"Umeglimten" 07/09 från Umeå Östra C-avdelning, om Tomtebo och Nydalaområdet (2009-12) (pdf-fil, 184 kB)

Alliansen uttalar sig till förmån för stugorna i en debattartikel i Västerbottens folkblad (extern länk)

Inventering av kulturlämningar på ödetomter m.m. 2007-02. Pdf-fil med lågupplösta bilder (4 MB). Pdf-fil med högupplösta bilder (35 MB).

Examensarbete om Nydalasjöns vattenomsättning och närsaltsflöden 2006-04 (extern länk)

Dieter Müllers debattartikel om Nydalastugornas kulturhistoriska värde 2005-01-15

Ledare i Västerbottens Folkblad 2004-09-15, bl.a. om Nätverket för Nydalas nyttjare

Flygblad Utveckla Nydalaområdet från Umeå östra centeravdelning 2004-02

Fotoreportage

Bilder från Nydalaområdet (extern länk)

Järvspår på Nydalasjön januari 2005

Bilder från islossningen 2004

Sidan uppdaterades 2017-05-10


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]