[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Nydala en idealisk plats för golfbana?

(Sedan februari 2005 verkar golfbaneprojektet inte längre vara aktuellt, men nedanstående text kan ändå vara intressant som dokumentation.)

”Nydala kan få golfbana”. Så löd en rubrik i Västerbottens-Kuriren 19 juni 2003. I artikeln berättades att Axel Lundgren och Christer Kvick, grundare av Norrmjöle golfbana, vill köpa campingen och bygga en golfanläggning med en niohålsbana, en 18-hålsbana och en drivning range vid Nydalasjön. Till detta kommer en äventyrsbana.

Den 10 december 2003 skrev Västerbottens-Kuriren: ”Golfbana får sällskap av ekoboende”. Föregående dag hade kommunen sagt ja till ett reservationsavtal för den aktuella marken. Enligt artikeln innebär detta att entreprenörerna nu ”får tid på sig att jobba vidare med sina idéer och kan börja dra i alla de formella tåtarna med bland annat markköp och detaljplan som måste lösa sig innan projektet blir verklighet”.

Projektet framställs som mycket miljövänligt. En ekoby planeras i närheten av golfbanan och tanken är att göra de båda till en ”ekologisk enhet”.

Kommunalrådet Lennart Holmlund uttalar sig med stor entusiasm: ”Vilket härligt område det här kan bli! Tänk att det finns de som vill anta utmaningen att bygga ett ekologiskt område”. Han fortsätter: ”...helt klart innebär det här att Nydala blir ett attraktivare friluftsområde som kan locka besökare med golf på sommaren och skidor på vintern”.

Kommunen understryker att projektet inte får äventyra Nydalasjöns vattenkvalitet, och att det rörliga friluftslivet runt sjön fortfarande måste ha en stark ställning.

Vänsterpartiet sa nej till reservationsavtalet av miljöskäl. Framför allt finns en oro för att anläggningsarbeten i myrmarker ska leda till att Nydalasjön försuras och drabbas av frisläppta tungmetaller.

I januari 2005 arbetade intressenterna med detaljplaneförslag och miljökonsekvensbeskrivning. Campingen ingick då inte längre i konceptet, eftersom den fått en annan köpare. Niohålsbanan kring konstsnöspåret verkade heller inte vara aktuell, kvar var bara 18-hålsbanan.

Golfbanan skulle placeras söder om Degermyran, väster om Degermyrberget, och vidare söderut ungefär en halv kilometer. Mellan själva banorna skulle den befintliga skogen lämnas. Fotgängare skulle tillåtas på banorna, dock ej inte på utslagsplatserna och kring hålen. Mellan Nydalasjön och banan skulle en zon lämnas på minst 100 meter. Intressenterna hade ingen önskan om att stugorna vid sjön ska rivas, möjligen IFK-stugan, eftersom man ville bygga en restaurang strax ovanför med utsikt mot vattnet.

Det ekologiska bostadsområdet planerades för 10 hus med 40 lägenheter i varje. Den enda yttre värmekällan skulle vara solen. Vatten skulle värmas upp i slangar på taket under sommaren, och värmen lagras i marken till vintern. I övrigt skulle husen värmas upp av de boendes aktiviteter och rörelser. Husen skulle vara så välisolerade att det skulle räcka.

Golfbanan och ekoboendet hängde ihop. Renat avloppsvatten från husens bad, dusch och tvätt skulle pumpas till en sjö som skulle anläggas vid golfbanan, på Degermyran. Om det blev för mycket vatten skulle det pumpas ut i Nydalasjön. Golfbanorna skulle gödslas med de boendes urin. 

I februari 2005 fick emellertid de socialdemokratiska politikerna i kommunledningen bakläxa av sitt eget representantskap, som angav en ny tydlig linje: ingen golfbana i närheten av sjön och ingen exploatering som inkräktar på umebornas tillgång till sjön och strövområdet runtomkring. Helst av allt ska Nydalaområdet avsättas som kommunalt naturvårdsområde!

Det var Mariehems s-förening som tagit strid för Nydalaområdet. De fick stort stöd av det övriga representantskapet för sina förslag som i korthet gick ut på:

1. Golfplanerna stoppas i papperkorgen.

2. Ett eventuellt ekoboende får inte läggas utanför de områden som anges för bostadsbyggande i översiktsplanen.

3. Nydalaområdet ska bevaras som friluftsområde och helst av allt avsättas som ett kommunalt naturvårdsområde.

4. Kommunen ska inte sälja en del av sportfälten till campingen.

5. I fråga om stugorna får kommunen mandat att fortsätta med inlösen som förut. Stugorna behöver dock inte rivas ifall marken inte behövs för något annat.

Det är därmed oklart hur golfbane- och ekobyprojektet kommer att avlöpa.

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]