[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Insändare publicerad i Västerbottens-Kuriren och Västerbottens Folkblad 7 december 2004

Rädda friden vid Nydalasjön

Just nu pågår utställning av detaljplanen för det nya bostadsområdet Mariestrand, som ska byggas mellan Mariehemsvägen och Kolbäcksvägen. Det är ett projekt med komplikationer, med tanke på att Kolbäcksvägen inom de närmaste åren ska byggas om till E4 med en beräknad trafik på 12 300 fordon/dygn.

I detaljplanen finns följande lösning:

”I stället för sikthindrande bullerplank/-vallar utformas bostadsbebyggelsen som en bullerdämpande bostadsmur mot Kolbäcksvägen”.

Bo i en bullerdämpande bostadsmur? Låter det lockande? Kanske detta låter bättre:

”En viss utglesning av vegetationen sker från Kolbäcksvägen mot Nydalasjöns strand. Detta ger de nya bostäderna viss möjlighet till sjöutsikt samtidigt som Mariehem blir starkare knutet till Nydalasjön då dess närhet synliggörs. Den som färdas längs Kolbäcksvägen kan få se en glimt av sjön”.

Genom att utlova sjöutsikt ska man få folk att vilja slå sig ned i bostadsmuren. Problemet är bara att detta förutsätter att man tar bort skogen mot Nydalasjön. Den skogen utgör en ovärderlig del av Nydalaområdet, ett av Umeås allra viktigaste och mest välbesökta friluftsområden. Skogen avskärmar sjön från omgivande bebyggelse och underlättar för den stressade att finna ro. Men framför allt dämpar den bullret från Kolbäcksvägen och döljer de förbirusande bilarna. Detta kommer att bli ännu viktigare när E4 så småningom går fram där.

Någon separat miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts vara nödvändig för denna detaljplan. Inte ett ord sägs om vad sjöutsikten kommer att få för konsekvenser för ljudmiljön vid Nydalasjön. Det är uppseendeväckande!

Alla ni som rör er vid Nydala och som vill behålla skogen kring sjön intakt: låt kommunen få veta det. Men gör det före den 10 december, annars är det för sent. Mer information finns på kommunens webbsajt.


Nätverket för Nydalas nyttjare


Gunnar Andersson

Ludmila Andersson

Carl-Henrik Berg

Anna Birve

Mats Hellgren

Calle Lindelöf

Gudrun Norstedt

Bengt Redeborn

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Lena Rönnberg

Helene Stenman

Lotta Turborn

Cajsa Åkesson

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]