[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


 

Insändare publicerad i Västerbottens-Kuriren 16 december 2005

Vädjan till socialdemokraterna i Umeå
om Nydala

Umeå kommunfullmäktige kommer på sitt möte den 19 december förhoppningsvis att besluta om stopp för rivningar av stugorna vid Nydalasjön. Vi som engagerat oss för att stugorna ska få finnas kvar vet att ett rivningsstopp har ett mycket stort stöd bland allmänheten.

De flesta partier har insikten att allmänhetens behov att kunna röra sig i Nydalaområdet inte står i motsatsställning till att stugorna kan stå kvar. De allra flesta människor anser att stugorna starkt bidrar till att området är ett av de mest attraktiva friluftsområdena i Umeå.

Ytterst få upplever att stugorna gör området privatiserat. Dessutom kommer nya inplanerade stigar längs stränderna innebära att tillgången till sjön blir än större för de som nyttjar området. Nuvarande politik som bara resulterar i ruinhögar och igenväxta tomter gagnar varken rörliga friluftslivet eller kommunala ekonomin.

Därför är det tråkigt att socialdemokraterna i Umeå hittills inte velat ändra sin rivningspolitik. Vi vädjar till socialdemokraterna att ompröva sin inställning till stugornas framtid, och vi är övertygade att partiets väljare skulle bli mycket nöjda om så skulle ske.

Stugorna kring sjön skulle istället på lite längre sikt kunna bli en framtida attraktion, stadsnära stugmiljöer av Nydalas slag är mycket sällsynta numera. Merparten av stugorna vid Nydalasjön byggdes av vanligt folk, arbetare och lägre tjänstemän, som under 1900-talets första decennier fick ledig tid och ekonomisk möjlighet att bygga sig en röd liten sommarstuga. Dessa träslott måste också få sin plats i historieböckerna. Inte minst socialdemokraterna borde vara angelägna om att bevara detta kulturarv.

 

Nätverket för Nydalas nyttjare


Gunnar Andersson

Ludmila Andersson

Patrik Berglund

Anna Birve

Lennart Frostesjö

Mats Hellgren

Gudrun Norstedt

Charlott Nyman

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Lena Rönnberg

Cajsa Åkesson


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]