[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Insändare publicerad i Västerbottens Folkblad 13 maj 2005 (?) och i Västerbottens-Kuriren 20 maj 2005

Stoppa stugrivningarna på Nydala

Vid Nydalasjön finns en värdefull kulturmiljö bestående av gamla fritidshus i ovanligt ursprungligt skick ett minnesmärke över den tid då vanligt folk fick fritid och började bygga stugor i enkla material. I början av 1980-talet beslöt emellertid kommunen att alla stugor skulle rivas, utan att någonsin ha utrett det kulturhistoriska värdet. Sedan dess har ungefär hälften av stugorna försvunnit.

På senare år har Nydalaområdets värde uppmärksammats och många har insett att det gamla beslutet måste omprövas. I januari 2005 inlämnade de fyra borgerliga partierna en motion som bl.a. innebar att stugrivningarna temporärt skulle stoppas och en kulturhistorisk inventering genomföras. Detta var till stor glädje för oss i Nätverket för Nydalas nyttjare, eftersom vi tidigare genomfört en namninsamling för samma krav och fått stöd av mer än 5 800 personer. För närvarande är motionen under beredning och det finns gott hopp om att den kommer att antas i fullmäktige.

Inte desto mindre fortsätter stugrivningarna! En stuga strax söder om Kyrkstugan är för närvarande akut hotad. Det är en av de allra äldsta stugorna vid denna del av Nydalasjön, och det kan inte råda något tvivel om att den har mycket stor betydelse för kulturmiljön som helhet. I vanlig ordning avstod dock kommunen från att fråga museet till råds innan rivningslov beviljades.

Samtidigt har städning överhuvudtaget inte skett efter de fyra senaste rivningarna, liksom inte heller efter den stuga som brann ned i somras. Fem tomter är belamrade med krossat tegel, glas och andra rester. Även på många äldre rivningstomter har städningen varit långt ifrån perfekt.

För övrigt kan man notera att rivningspolitiken kostar mycket pengar. Bara sedan förra sommaren har kommunen löst in två stugor för sammanlagt 1 350 000 kronor. Nästa steg torde vara rivning. Om tomterna därefter inte ska växa igen krävs årlig skötsel.

Vore det inte rimligt att avstå från rivningar medan motionen om rivningsstopp är under behandling? Vore det inte lämpligt att städa upp gamla rivningstomter innan nya skapas? Vore det inte bättre att ta tillvara Nydalaområdets befintliga kvalitéer i stället för lägga ned stora pengar på att förstöra dem?

 

Nätverket för Nydalas nyttjare


Gunnar Andersson

Ludmila Andersson

Carl-Henrik Berg

Anna Birve

Lennart Frostesjö

Mats Hellgren

Gudrun Norstedt

Charlott Nyman

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Lena Rönnberg

Janne Vaattovaara

Cajsa Åkesson

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]