[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Insändare publicerad i Västerbottens-Kuriren i december 2010

Slaget om Nydalasjön

Nu inleds slaget om Nydalasjön! Det hävdar socialdemokraten Andreas Lundgren i VK 3/12. Vi i Nätverket för Nydalas nyttjare har slagits för Nydalasjön ända sedan 2002. Det var då vi förstod att alla vackra stugor runt sjön på sikt skulle rivas, i enlighet med den stadsplan som antogs i början av 1980-talet. I planen klassas området runt Nydalasjön som parkmark, och där får det inte finnas några stugor.

Det är den planen som socialdemokraterna anser ska fortsätta att gälla. Ståndpunkten är rimlig om man anser att alla stugorna ska bort.

Nätverket för Nydalas nyttjare ­ som inte representerar stugägare ­ har en annan åsikt. Vi tycker inte att stugorna är i vägen för allmänheten. Tvärtom är den pittoreska stugmiljön en mycket viktig orsak till att vi trivs i friluftsområdet vid Nydalasjön. Eftersom mer än 5000 människor skrev under Nätverkets namninsamling känner vi att vi har allmänhetens stöd. Dessutom har Västerbottens museum kommit fram till att de flesta stugorna är mycket bevarandevärda.

Men för att stugorna ska kunna bevaras krävs en ny plan. Vi har talat med experter på planfrågor och fått klart för oss att en detaljplan är det bästa verktyg som kommunen kan ta till för att skydda stugorna vid Nydalasjön. Experter på byggnadsvård från både museet och länsstyrelsen säger samma sak. I en detaljplan finns alla möjligheter att införa skyddsbestämmelser mot rivning och förvanskning av stugorna. Socialdemokraterna har inte visat på någon alternativ lösning.

En viss grad av privatisering råder idag vid Nydalasjön ­ man rör sig inte obesvärat runt stugor som ägs eller hyrs av privatpersoner. Inom Nätverket för Nydalas nyttjare tycker vi att det uppvägs av de värden som stugorna tillför i form av vackra hus, välskötta trädgårdar och mänsklig närvaro. Allmänheten har ändå tillgång till merparten av området. Som mest fanns 140 stugor vid sjön, men idag återstår endast 64. Det är fullt möjligt att vidta ytterligare åtgärder för att öka tillgängligheten till stranden även om dessa stugor bevaras.

En detaljplaneläggning innebär inte att tomtmarken kommer att expandera - Nydalaområdet kommer inte att bli mer privatiserat än vad det är idag. När Andreas Lundgren försöker framställa stugornas bevarande som ett borgerligt privatiseringsprojekt är han alltså ute i ogjort väder. Det kan också vara värt att påpeka att den interpellation som föranledde hans inlägg ställdes av Rättvisepartiet Socialisterna ­ knappast ett borgerligt parti eller ett parti känt för att arbeta för ökad privatisering.


Gunnar Andersson

Anna Birve

Ingrid Everhag

Lennart Frostesjö

Mats Hellgren

Gudrun Norstedt

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Janne Vaattovaara

Ann J:son Wigelius

Birgitta Wiklund

Cajsa Åkesson


Nätverket för Nydalas nyttjare

 

Sidan uppdaterades 2011-05-26


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]