[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Insändare publicerad i Västerbottens-Kuriren 10 juni 2014

Tragisk kommunal långbänk vid Nydala

Hösten 2012 antog kommunfullmäktige en fördjupad översiktsplan för Nydalaområdet som innebär att merparten av de gamla sommarstugorna vid Nydalasjön ska rivas. Dock ska stugorna längs nordöstra stranden bevaras och några kulturhistoriskt värdefulla stugor ska flyttas dit för att fylla upp luckorna. Inom Nätverket för Nydalas nyttjare tyckte vi att detta var ett tråkigt beslut, då vi anser att alla kulturhistoriskt värdefulla stugor bör bevaras i sin ursprungliga miljö. Det är också därför vi sedan 2002 arbetat mot stugrivningarna. Vi trivs med de pittoreska stugorna vid Nydalasjön och tycker att området skulle bli mindre attraktivt för det rörliga friluftslivet om de försvann. Detsamma tyckte de 5 800 personer som skrev på vår namninsamling. Västerbottens museum har dessutom bedömt att stugmiljön som helhet har ett kulturhistoriskt bevarandevärde. Vissa kommunpolitiker har uttryckt en rädsla för att stugorna ska förvandlas till moderna sommarvillor om de får vara kvar, men vi vet att kommunen kan införa bestämmelser som förhindrar detta, om viljan bara finns. Det var bristen på sådan vilja som ledde till beslutet att riva merparten av stugorna.

Dock anser vi det vara positivt att beslutet även innebar att ett sammanhållet stugområde skulle bevaras för framtiden vid Nydalasjöns nordöstra strand. I detta område finns både stugor som fortfarande är privatägda och stugor som kommunen löste in redan på 1980-talet. De privatägda har vårdats ömt och är genomgående i gott skick. En del av de kommunägda stugorna har haft engagerade hyresgäster som helt gratis har skött om kommunens egendom. De kommunägda stugor som inte haft den turen har däremot inte vårdats alls och är därför i mycket dåligt skick. För att förverkliga översiktsplanen måste dessa stugor alltså snarast rustas upp. Dessutom måste de stugor som ska flyttas till den nordöstra stranden väljas ut och även de underhållas eller renoveras.

Med tanke på förfallet hos några av de kommunägda stugorna utgick vi ifrån att upprustningen skulle börja omedelbart när översiktsplanen hade antagits. Under det första året märkte vi dock inte av några sådana aktiviteter. Nu har vi tagit kontakt med kommunen för att få veta vad som planeras under barmarksperioden 2014.

Vi har då fått veta att ingenting har gjorts och att ingenting heller planeras inför 2014. Projektet att genomföra översiktsplanen ligger i Gator och parkers investeringsplan för 2017 och omfattar 40 miljoner.

Ytterligare tre år ska alltså gå innan kommunen börjar arbeta för att bevara stugorna. För alla som har följt förfallet i de värst drabbade stugorna – däribland Sjödala vid Nydalabadet – är det uppenbart att ett dröjsmål på ytterligare tre år kan innebära att husen då kanske inte längre går att rädda. Samtidigt har kommunen genom att anta översiktsplanen släckt hoppet om framtiden hos de hyresgäster som tidigare bekostat allt material och arbetat gratis för att underhålla kommunens egendom. Om de ändå fortsätter är de hjältar, men kommunen kan inte räkna med detta. Risken är också stor för att även de återstående privata stugägarna inte orkar fortsätta att underhålla sina stugor när de ändå kommer att lösas in.

Om kommunen hade menat allvar med sitt tal om att bevara stugorna vid Nydalasjöns nordöstra strand skulle man omedelbart ha tagit tag i underhållet och börjat planera för vilka stugor som skulle flyttas. Nu har detta skjutits upp till 2017. Risken är att det blir ännu senare, med tanke på hur kommunens budget ser ut. Kulturhuvudstadsåret 2014 blir alltså ett år av fortskridande förfall i det enda sammanhängande område med kulturhistoriskt bevarandevärda sommarstugor som finns omkring Umeå – kanske i hela Norrland. Det finns bara ett ord för detta: tragiskt.

 

Gunnar Andersson

Carl-Henrik Berg

Anna Birve

Lennart Frostesjö

Maria Hedberg

Mats Hellgren

Gudrun Norstedt

Charlott Nyman

Marie Redeborn

Nora Räthzel

Janne Vaattovaara

Ann J:son Wigelius

Frida Wigelius Skoglund

Cajsa Åkesson


Nätverket för Nydalas nyttjare

 

Sidan uppdaterades 2015-01-24


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]