[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Från Västerbottens museum (dnr 46/02) 2002-01-24

Till Umeå kommun, stadsbyggnadskontoret, lovavdelningen/Bie Enqvist

Yttrande över ansökningar om rivningslov för sommarstugor vid Nydalasjön på fastigheterna Västerteg 6:71, 7:55, 7:57 och Nydala 1:51, 1:52, 1:27

För följande stugor har museet ingen erinran:

Västerteg 6:71, stuga 81

Västerteg 7:55, stuga 24

Västerteg 7:56, stuga 23

Västerteg 7:57, stuga 22

 

Rivning bör däremot inte tillåtas för nedan angivna stugor.

Nydala 1:51, stuga 96

Nydala 1:52, stuga 113

Nydala 1:27, stuga 101

 

Denna bedömning kommer att motiveras närmare i en särskild skrivelse.

 

Västerbottens Museum

 

Maria Löfgren

Byggnadsantikvarie

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]