[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Pressmeddelande inför överlämnandet

av namnlistorna till kommunen 3 juni 2004

Låt Nydala behålla sin själ!

5 800 personer har gjort det, skrivit på protestlistan mot att stugorna vid Nydalasjön rivs.

På torsdag den 3 juni plockar Nätverket för Nydalas nyttjare ner den sista namnlistan från Holken, en av de äldsta och kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna vid sjöns populära östsida.

Ett välbyggt sommarhus med rötterna i 1920-talet som blivit en symbol för en svårbegriplig icke-politik. En stuga som kommunen löst in och äger men som sedan snabbt fått förfalla inför öppen ridå.

Ett sommarnöje med byggnadshistoriskt värde så stort att det inte bör rivas, sett med museets ögon. Ett hus som Nätverket för Nydalas nyttjare sedan förra sommaren snyggat upp och rustat för att bromsa det mest akuta förfallet - en omvänd vandalism om man så vill.

En Nydala-stuga som likt alla andra runt sjön skall jämnas med marken - allt i enlighet med ett 20 år gammalt beslut där kommunen istället vill ge plats för det rörliga friluftslivet.

Vad som skall komma istället och för vem och för vilka pengar är det ingen som kan svara på. Någon samlad vision kring Umeås populäraste och mest välbesökta friluftsområde finns nämligen inte. Ett förhållande som framstår som än mer märkligt i en tid när exploateringstrycket kring sjön hårdnar. Kolbäcksleden breddas för att bli ny E4 med fördubblad trafik, ökad hastighet och mer buller som följd. På motsatta sidan planeras för golfbana och ett tillhörande bostadsområde med 400 lägenheter, Mariestrand med sjönära läge skall ge 600 nya bostäder på Mariehemssidan, Tomtebo 1 B vid sjöns sydspets lovar att visa upp en stadslik fasad ända ner till sjön - för att nämna några exempel.

Att närheten till sjön är ett tacksamt försäljningsargument är lätt att förstå. Men kommunen kan inte inbilla sig att Nydala-området kan behålla sina nuvarande kvalitéer som friluftsområde om naturen runt sjön tillåts bli naggad i kanten från alla håll. Vad blir Nydala istället - en sjönära och aktivitetsinriktad stadspark?

De 5 800 som undertecknat listorna ställer följande krav på Umeå kommun:

  • Avvakta med vidare rivningar av stugorna vid Nydalasjön!
  • Genomför en kulturhistorisk inventering så att de mest värdefulla stugorna kan bevaras!
  • Inled en ny och bredare diskussion om hur Nydalaområdet ska se ut i framtiden!

Tyvärr har kommunalrådet Lennart Holmlund (s) avböjt att ta emot de 5 800 namnunderskrifterna med hänvisning till att "fattade beslut är fattade". Det är vi ledsna för!

Istället har Britt-Marie Lövgren (fp), första vice ordförande i kommunstyrelsen, samt Christer Paulsson (s), ordförande för tekniska nämnden, vänligheten att ta hand om den tjocka bunten med namnlistor.

Nydalasjön torsdag 3 juni kl. 08.00

Den sista namnlistan plockas ned från "Holken", kommunens rivningshotade stuga vid Nydalasjön. Media inbjuds att vara med: följ grusvägen söderut längs sjön östra sida från Umelagun ca 1 km. Luntan transporteras därefter med cykel till stadshuset.

Var där i god tid! Vi lämnar Holken strax efter 8!

Stadshuset torsdag 3 juni 09.00

Representanter för Nätverket för Nydalas nyttjare överlämnar namnlistorna till Britt-Marie Lövgren (fp) och Christer Paulsson (s) i stadshusets foajé.

Kontakt:

Gudrun Norstedt 090-13 94 98, 010-256 92 81

Mats Hellgren 090-13 40 89

Pressmeddelandet i pdf-format (79 kB)

 

Sidan uppdaterades 2012-07-10


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]