[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Skötselplanen blir verklighet

Skötselplanen har börjat sättas i verket. Det märks särskilt vid Tomtebo. Mellan RBU-stugan och äventyrslekparken finns fem sommarstugetomter som varit tomma sedan några år tillbaka. Sedan stugorna revs har inga åtgärder vidtagits. På tomterna har det funnits många gamla, grova träd och en hel del bär- och prydnadsbuskar. Enligt kommunens skötselplan för Nydalasjöns strandzoner, som antogs 15 juni 2005, ska en stor del av skogen här tas bort och ersättas av stora, sammanhängande gräsytor för lek och spel.

När skötselplanen var ute på remiss riktade Nätverket för Nydalas nyttjare kritik mot dessa åtgärder. Vi menade att området inte borde göras alltför välordnat. Tomterna måste städas och hållas öppna, men andra åtgärder fann vi onödiga. Vi ställde oss negativa till att stora öppna gräsplaner skulle anläggas just här och förordade i stället att det sjönära området skulle utnyttjas för spontana aktiviteter i naturmiljö. Vi tyckte att "tomtstrukturen" borde bevaras eftersom den gav möjlighet att söka avskildhet och ro. Den "vilda" känslan borde värnas, menade Nätverket för Nydalas nyttjare. Vi betonade också generellt de naturvärden som de gamla, grova lövträden och tallarna representerade.

Våra synpunkter beaktades inte. I slutet av maj 2006 inleddes arbetet med skötselplanen genom att merparten av de gamla, grova träden på de aktuella tomterna fälldes. Se bilderna nedan.

Hämta hem skötselplanen (pdf-fil 5,4 MB).

Hämta hem Nätverkets yttrande (pdf-fil 637 kB).

 

 
.

En ny tillfart anläggs från cykelvägen (gamla kustlandsvägen). 4 juni 2006.


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]