[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Umeå kommun, Tekniska nämnden 2002-05-29

Utdrag ur protokollet § 46 TN 0956/2002 253

Principdiskussion angående kvarvarande fritidshus kring Nydalasjön

Mark och Exploatering anför i skrivelse 2002-05-21 följande:

Bakgrund

Området kring Nydalasjön är sedan 1980-talets början planlagt som grönområde. Kommunen har löst in många fritidshus men fortfarande finns ett stort antal privata stugor kvar i området. Strategin har hittills varit att lösa in de stugor som stått i särskilt utsatta områden. Vidare har stugägare i många fall själva tagit initiativ till försäljning till kommunen.

Det finns behov av en principiell diskussion kring hur återstående stugor skall hanteras vad gäller inlösenstakt, ersättningsfrågor, m m.

__________

Diskussionen gav vid handen att kvarvarande stugor kring Nydalasjön ska lösas in så snart tillfälle ges, då området, enligt detaljplan, är avsett för det rörliga friluftslivet. Efter inlösen ska stugorna rivas och marken återställas i vårdat skick.

Värdering görs utifrån varje objekts status vad gäller ägande och huskvalitet. Någon generell prislista kan alltså inte tillämpas.

__________

TN Principdiskussionen godkänns och läggs till handlingarna.


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]