[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Stuga 12 låg på tomten närmast söder om RBU-stugan. Den torde ha byggts någon gång före andra världskriget och köptes 1946 av övervägmästare Bertil Lindqvist. En del av tomten arrenderades av polisen Weilestam, vars stuga (nr 13) var en ombyggd buss. Hans arrende sades upp i slutet av 1950-talet och stugan togs bort.

Nedan visas tre gamla bilder av stugan. Det är oklart när de togs; kanske på 60-talet. I bakgrunden på den tredje bilden skymtar stuga nr 11 vars ägare hette Blomkvist. Han hade två hus på sin tomt.

I likhet med övriga stugor söder om RBU-stugan löstes dessa in av kommunen på 1980-talet och arrenderades därefter av de gamla ägarna. Omkring år 2000 sade kommunen upp arrendena och rev de stugor som fanns kvar. På just den här ödetomten fanns många gamla träd och platsen blev populär för bl.a. fiskare. När kommunen sedan 2005 antog sin skötselplan för Nydalaområdet bestämdes att den här delen av strandzonen skulle "utvecklas för att inrymma fler aktiviteter", vilket innebar anläggning av stora sammanhängande gräsytor. För att möjliggöra detta avverkades de flesta av de gamla träden − den fallna furan på fjärde bilden är troligen densamma som ses på den första bilden med stugan. En ny nedfart har också tagits upp från cykelvägen vid Tomtebo (sista bilden).

De gamla fotografierna har ställts till förfogande av Lars Lindqvist, Umeå.

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]