[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]


På grund av tekniska problem presenteras två stugor (12 och 71) på samma sida.

 

Stuga 12 låg på tomten närmast söder om RBU-stugan. Den torde ha byggts någon gång före andra världskriget och köptes 1946 av övervägmästare Bertil Lindqvist. En del av tomten arrenderades av polisen Weilestam, vars stuga (nr 13) var en ombyggd buss. Hans arrende sades upp i slutet av 1950-talet och stugan togs bort.

I bakgrunden på den andra bilden skymtar stuga nr 11 vars ägare hette Blomkvist. Han hade två hus på sin tomt.

I likhet med övriga stugor söder om RBU-stugan löstes dessa in av kommunen på 1980-talet och arrenderades därefter av de gamla ägarna. Omkring år 2000 sade kommunen upp arrendena och rev de stugor som fanns kvar. På just den här ödetomten fanns många gamla träd och platsen blev populär för bl.a. fiskare. När kommunen sedan 2005 antog sin skötselplan för Nydalaområdet bestämdes att den här delen av strandzonen skulle "utvecklas för att inrymma fler aktiviteter", vilket innebar anläggning av stora sammanhängande gräsytor. För att möjliggöra detta avverkades de flesta av de gamla träden − den fallna furan på bilden är troligen densamma som ses på bilden med stugan. En ny nedfart har också tagits upp från cykelvägen vid Tomtebo (sista bilden).

De gamla fotografierna har ställts till förfogande av Lars Lindqvist, Umeå.

 

 

 

Synvillan, stuga 71, ligger alldeles intill Kinabron. Det är oklart när huset byggdes, men tidningar från 1929 har hittats vid reparationer. Stugan har byggts ut i tre etapper. På 1950-talet ägdes den av köpman A. Berglund. På den tiden kom man dit med båt från andra sidan viken. Numera äger Umeå kommun stugan, som hyrs ut till privatpersoner.

 


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]