[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Kolbäcksvägen blir E4 genom Umeå

Noteringar från ett samtal med WSP, som är Vägverkets konsult i landskaps- och estetikfrågor för den del av nya E4 som sträcker sig från Statoil på Carlshem till nuvarande E4.

Idag färdas i genomsnitt 8 000 fordon per dygn på Kolbäcksvägen. Nya E4 byggs för 15 000 fordon per dygn, varav 10 % tung trafik.

Vägen blir fyrfältig med mitträcken. Från Carlshem till Gösta Skoglunds väg (där man kör in till IKSU och universitetet) blir hastighetsgränsen 70 km/h, därefter 90 km/h. Det blir rondeller i korsningarna vid Carlshem, värmeverket och Gösta Skoglunds väg. Vid infarten till Mariehem blir det en planskild trafikplats där den östligaste påfartsvägen går nästan ned till sjön.

Cykelvägen behåller i stort sett sin nuvarande sträckning, förutom vid rondellerna och trafikplatsen där den måste kröka sig.

Nya E4 blir 14 m bred. Det innebär att sträckan förbi Carlshem till värmeverket kommer att breddas med 3,5 m mot Ålidhem, resten breddas med 7,5 m mot Nydalasjön. Skogsridån mellan vägen och cykelvägen vid Nydalasjön kommer att bli ungefär hälften av vad den är idag. Säkerheten längs cykelvägen sägs öka i och med att bilvägen kommer närmare och cykelvägen blir synligare och mer belyst. Vad man menar är väl snarare att känslan av säkerhet skulle kunna öka.

Sydligaste delen av Nydalahöjd får en ny gångtunnel över till sjösidan. Den spontana parkeringsplatsen vid Kinabron försvinner.

Bullerskärmar ska uppföras längs vägen. Ambitionen är att ljudnivån vid Nydalasjön i varje fall inte ska bli högre än vad den är idag. I dagsläget är bullret från Kolbäcksvägen ungefär 56 dB i genomsnitt vid Nydalasjöns västra strand. Om man inte sätter upp någon skärm alls vid nya E4 beräknas bullret öka till 60 dB till följd av högre hastighet och fler bilar. Sätter man upp en skärm som når 1 m över vägbanan beräknas bullret bli 57–60 dB. Med en 1,4 m skärm når man ned till 55–58 dB. En skärm på 5,3 m ger en reduktion till 45–47 dB. Det sistnämnda alternativet innebär dock i praktiken att man bygger hus mellan vägen och sjön, något som ingen ännu föreslagit.

Enligt Vägverkets ”gestaltningsprogram” är det viktigt att bilisterna får njuta av Nydalasjön när de kör på nya E4. WSP:s tanke är att man skulle kunna utnyttja befintliga ödetomter på sjöns västra sida och där öppna upp för utsikt. Bullerplanket skulle göras transparent på dessa ställen.

Dagvattenflödena från vägområdet mot Nydalasjön studeras i samband med projektet, men den frågan kommer inte att lösas nu.

 

Yttrande från Nätverket för Nydalas nyttjare

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]