[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]


Stugans vidare öden

Åter till första delen av stugans historia

Klicka på bilderna för att se dem i större format!

Stugan från sjösidan omkring 1940.Stugan från sjösidan 1950.

På den vänstra bilden, som är tagen omkring 1940, har stugan fortfarande sitt ursprungliga utseende. Sedan Hilma Carlsson avlidit 1946 övertogs stugan av hennes bror Hjalmar och hans hustru Berna. Den byggdes då om för att passa för en familj. I den ena halvan av stugan togs väggen bort mellan köksdelen och rummet och den gamla järnspisen ersattes med en öppen spis. På den högra bilden, från 1950, ser man att huset nu bara har en ytterdörr.

Stugan från sjösidan 2004.

Så småningom byggdes verandan om och glasades in. Så här ser stugan ut 2004. Den pampiga bryggan är borta. Men fasaden är nymålad!

Stugans södergavel, troligen 1946.Stugans södergavel 1950.

På den vänstra bilden, troligen tagen 1946, har stugan sitt ursprungliga utseende. Fasadbeklädnaden är liggande panel. På den högra bilden, från 1950, har stugan byggts om för  enfamiljsbruk. Det ena köket har tagits bort, och det fönster som hörde till (på baksidan) har satts igen. I stället har det spröjsade fönstret till höger om verandan ersatts med ett större utan spröjsar. Fasaden har klätts med masonit. En ny skorsten har kommit till.

Stugans södergavel 2004. 

År 2004 ser stugan ut så här. Även det lilla fönstret högst upp på kortväggen, vid sovloftet, är nu borta. Men den björk som finns med på den högra bilden ovan står kvar!

Efter att kommunen beslutat riva stugorna vid Nydalasjön i början på 1980-talet löstes denna stuga in liksom så många andra. Ättlingar till de tidigare ägarna fick dock kvarstå som hyresgäster och än har inget rivningsmanskap synts till.

Åter till första delen av stugans historia

Klicka på bilderna för att se dem i större format!

 


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]