[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Stadsmässig avslutning på sjön

Rakt söder om Nydalasjön planeras sedan länge ett nytt bostadsområde: Tomtebo 1b. Det nuvarande Tomtebo ska helt enkelt växa österut. Mellan 800 och 1 000 lägenheter av varierande storlek ska byggas här, huvudsakligen flerbostadshus i två till fyra våningar.

I mars 2006 upprättades ett förslag till detaljplan av samhällsbyggnadskontoret, som sedan reviderades i april samma år. Planen är nu antagen.

En viktig aspekt som Nätverket för Nydalas nyttjare drivit är att Tomtebo 1b ska ligga en bit från Nydalasjön. Kommunen hade nämligen ursprungligen tänkt sig att bebyggelsen skulle gå ända fram till stranden. I en intervju i Västerbottens Folkblad 6 februari 2004 sa planingenjör Benny Sandberg vid samhällsbyggnadskontoret:

– Tanken är att bebyggelsen ska ge en stadsmässig front mot Nydalasjön. Där kan också ges plats att bygga en brygga för småbåtar, beachvolley- och bouleplaner, strandpromenad och en festplats med dansbrygga nere vid vattnet.

I den antagna planen talas fortfarande om en stadsmässig front, och områdets visuella kontakt med Nydalasjön värderas högt. Området mellan bebyggelsen och sjön ska dock utformas som naturpark med utrymme för det rekreationsstråk som omger sjön.

Söder om strandpromenaden anläggs ett öppet parklandskap som ska vara genomsiktligt från bebyggelsen, som ska bilda en böjd, distinkt front mot parken och Nydalasjön. Dagvattenbäcken, som rinner genom naturparken, föreslås vidgas till en damm med växtlighet som renar vattnet innan det leds ut i Nydalasjön.

Här kan du titta på den antagna planen (dokument i pdf-format):

Yttrande från Nätverket för Nydalas nyttjare.

Källor (förutom planhandlingarna):

Wiklund, A.-M. 2004. ”Ung växande stadsdel”. Västerbottens Folkblad 6 februari 2004.

Wynne, A. 2005. ”Mångfald önskas på Tomtebo”. Västerbottens-Kuriren 24 oktober 2005.

 

Sidan uppdaterades 2010-06-28


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]