[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


 Föregående länk i tidssviten * Nästa länk i tidssviten

Karta över vägar kring Nydalasjön på 1700-talet

 

Teckenförklaring

 

Tavlesjön var Nydalasjöns namn fram till 1980-talet.

 

KUSTLANDSVÄGEN

Vid Nydalasjön fanns ingen fast bebyggelse förrän i slutet av 1700-talet. Ändå låg den inte avsides. Norr om sjön gick en kärrväg mellan Umeå stad och Anumark, och vintertid utgjorde Nydalasjön Anumarksbornas kyrkväg. Viktigast av allt var emellertid Kustlandsvägen, föregångaren till våra dagars E4, som gick tätt intill sjöns södra ände. Många kända personer har passerat här, bl.a. Karl XI 1694 och Linné 1732.

Färdig 1690

Som vinterväg finns kustlandsvägen belagd från 1500-talet. Under 1600-talet gjordes stora insatser för att förbättra kommunikationerna inom riket, och kustlandsvägen gjordes körbar även sommartid. År 1690 kunde man slutligen färdas med häst och vagn hela vägen till Torneå.

Genom Umeå gick kustlandsvägen efter den nuvarande Storgatan österut och vidare upp längs Ålidbacken. Där vägen mot Innertavle idag gör en sväng runt Tomtebo fortsatte kustlandsvägen rakt fram.

Vid Tomtebogårds skola låg i slutet av 1700-talet värdshuset Carlslund, vars namn lever kvar i stadsdelsnamnen Carlshem och Carlshöjd.

Vägen finns kvar

Gång- och cykelvägen mellan Tomtebogårds skola och äventyrslekparken följer kustlandsvägens gamla sträckning. Den går tätt intill sjöns södra strand och fortsätter upp längs den östra sidan förbi kyrkstugan. Vid den stora parkeringen går kustlandsvägen vidare österut innan den ansluter sig till nuvarande Innertavlevägen bortanför koloniområdet.

På vintern genade man förr över isen i Nydalasjöns sydligaste del. Nedfarten på västra sidan är fortfarande synlig söder om RBU-stugan.

Vägen behöll sin sträckning fram till 1920-talet, då en rakare väg byggdes till Innertavle.

 

Källor:

Kustleden 2000. Broschyr utgiven av Umeå Fritid och Kustledenprojektet.

Lantmäterikarta över Nydala nybygge, upprättad vid skattläggning 1806.

Lassila, M. 1972. Vägarna inom Västerbottens län.

 Föregående länk i tidssviten * Nästa länk i tidssviten


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]