[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Föregående länk i tidssviten

Karta över Nydalaområdet 2004.

 

Teckenförklaring

 

 

 

NYDALAOMRÅDET IDAG

Idag är Nydala ett mycket välbesökt natur- och rekreationsområde för Umeås invånare. Förutom den stora sjön, som omges av en obruten skogsrand, finns här en gammal genuin sommarstugemiljö som delvis har mycket ursprunglig karaktär.

En hotad idyll

Enligt stadsplanebeslutet från 1980-talet ska alla stugor rivas på sikt. Många stugägare har därför nappat på kommunens erbjudande om inlösen. Drygt hälften av de inlösta stugorna har rivits, särskilt längs sjöns nordvästra och sydvästra delar.

Idag återstår ett 60-tal stugor vid Nydalasjön. Många av dem är obetydligt påverkade av ombyggnader och modernisering. Tillsammans utgör de ett minnesmärke över den tid då umeborna för första gången fick semester och möjlighet att bygga egna sommarhus. Deras framtid är emellertid oviss.

En värdefull kulturmiljö

Stugmiljön har uppenbara kulturhistoriska värden. Detta har slagits fast av Västerbottens museum, som under 2006 gjorde en byggnadshistorisk inventering. Inventeringen finns att ladda ned från sajtens arkivsida (under texter från Umeå kommun).

Innan dess rev kommunen stugor utan hänsyn till kulturhistoriska värden. Trots att byggnadsantikvarierna vid Västerbottens museum hade avstyrkt rivning av åtminstone tre stugor (nr 96, 113 och 101 enligt kommunens numrering) beviljades rivningslov. En av stugorna (101) är redan borta.

Stugorna i friluftsområdet

Nydala är avsatt som natur- och rekreationsområde i den kommunala översiktsplanen. Stugorna utgör en omistlig del av atmosfären i området och är en viktig orsak till att människor så gärna vistas där.

Sedan mer än hälften av stugorna rivits har friluftslivet tillgång till merparten av sjön. Ytterligare rivningar skulle minska Nydalaområdets rekreativa värde.

Aktioner för stugornas bevarande

Nätverket för Nydalas nyttjare har verkat för att en kulturhistorisk inventering ska göras vid Nydalasjön. Det var efter detta som kommunen gav i uppdrag åt museet att göra en sådan inventering. Nätverket menar att stugornas kulturhistoriska värde ska vara en viktig faktor när man tar ställning till vilka stugor som eventuellt ska rivas för att ge plats för andra anläggningar. Man måste också ta hänsyn till stugmiljön som helhet och inte ytterligare glesa ut de partier som har höga värden.

 

Källor:

Aktuella kartor över Umeå. Kommunens stugkartor.

Flygbilder och fältkontroller.

Samtal med stugägare och hyresgäster

 

Föregående länk i tidssviten

 

Sidan uppdaterades 2010-09-05


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]