[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Nätverket] [Arkiv]


Mariestrand blir utan sjöutsikt

Det blir ingen utglesning av skogen mellan Nydalasjön och det planerade bostadsområdet Mariestrand! Det slog politikerna i byggnadsnämnden fast vid sitt sammanträde den 18 januari 2005, då detaljplanen för Mariestrand godkändes.

Det råder enighet om bevarande av skogen mellan badplatsen och vägen plus att Nydalasjön inte ska påverkas, säger byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (s) till Västerbottens Folkblad 19 januari 2005.

Det verkar därmed som om förnuftet har segrat i fråga om skogen mellan Mariestrand och Nydalasjön.

I det förslag till detaljplan som ställdes ut i stadshuset under november 2004 stod det i stället så här:

En viss utglesning av vegetationen sker från Kolbäcksvägen mot Nydalasjöns strand. Detta ger de nya bostäderna viss möjlighet till sjöutsikt samtidigt som Mariehem blir starkare knutet till Nydalasjön då dess närhet synliggörs. Den som färdas längs Kolbäcksvägen kan få se en glimt av sjön.

Problemet med detta förslag var att Kolbäcksvägen inom de närmaste åren ska byggas om till E4 med en beräknad trafik på 12 300 fordon/dygn. I planbeskrivningen sades ingenting om hur ljudmiljön vid Nydalasjön skulle påverkas om skogen glesades ut.

Nätverket för Nydalas nyttjare protesterade mot planerna, dels i en insändare i lokalpressen, dels i ett yttrande till Umeå kommun. Våra åsikter uppmärksammades genom reportage i såväl Radio Västerbotten som i TV:s Västerbottensnytt.

Nu har alltså kommunen bestämt sig för att skogen inte ska glesas ut. Kanske kan vi ta åt oss en del av äran för det?

Tanken är att Mariestrand ska börja byggas sommaren 2005. Olika byggföretag ska få möjlighet att vara med och utforma det nya bostadsområdet, som kommer att växa fram i etapper.

Länkar till olika handlingar om Mariestrand finns här nedanför.

 

Bilder från byggandet av Mariestrand.

Mariestrand förslag till detaljplan, oktober 2004 (pdf-fil 784 kB)

Mariestrand genomförandebeskrivning för föreslagen detaljplan, oktober 2004 (pdf-fil 320 kB)

Mariestrand alternativ 1, karta i gif-format, 2004

Mariestrand alternativ 2, karta i gif-format, 2004

En kulturhistorisk inventering av området kan rekvireras från Västerbottens läns museum (extern länk).

 

Sidan uppdaterades 2012-07-10


[Hem] [Friluftskarta] [Stugor] [Historia] [Framtid] [Nätverket] [Arkiv] [Gästbok]